قوانین و ضوابط سایت کپچاکد


 1. شرایط استفاده از وب سایت و شرایط عضویت بین شخص حقیقی استفاده کننده از خدمات وب سایت و سایت کپچاکد است . اگر شما با شرایط و قوانین سایت موافق نیستید سایت کپچاکد نمی تواند شما را به عنوان یک عضو بپذیرد.

 2. شما فقط می توانید دارای یک حساب در تمامی شرایط باشید. اگر شما بیشتر از یک حساب برای خود ایجاد کنید بدون توجه به نوع وضعیت حساب یا موجودی شما ، تمامی حساب های ایجاد شده مسدود و هیچگونه مبلغی به شما باز گردانده نخواهد شد.

 3. این وب سایت دارای بالاترین امکانات برای تشخیص هر گونه تقلب را داراست ، هر گونه تلاش برای استفاده از نرم افزار های کلیک اتوماتیک به راحتی توسط وب سایت تشخیص داده و حساب شما بدون هیچگونه اطلاع قبلی مسدود و هیچگونه وجهی به شما بازگردانده نخواهد شد.

 4. این وب سایت پیرو قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و تمامی عملکردهای اعضا و تبلیغات انجام شده در سایت نیز باید پیرو این قوانین باشند.

 5. شما اجازه ندارید که اعضای خانواده ای را که در آن زندگی می کنیدو یا محلی که در آن کار می کنید رابه عنوان نفرات ارجاعی مستقیم خود استفاده کنید ، فقط یک حساب، یک ایمیل و یک آی پی آدرس از هر خط اینترنت بابت هر حساب مجاز است. این به این معنی است که اگر درخانه یا محل کار دارای یک خط اینترنت و چندین کامپیوتر هستید ، فقط یک حساب با تمامی آن کامپیوترها می توانید باز کنید.( هر خط اینترنت و یک کامپیوتر فقط یک حساب)

 6. تمامی واریزها از طرف وب سایت ظرف 24 ساعت کاری در زمان های مقرر شده در صفحه برداشت از حساب انجام خواهد شد.

 7. تا زمانی که موجودی شما به حد نصاب نرسیده باشد موجودی شما متعلق به شرکت میباشد. و فقط پس از ثبت درخواست برداشت مبلغ متعلق به شما خواهد شد.

 8. هر زمان سایت به حد زیان دهی رسیده باشد و آگهی نداشته باشد و نتواند پاسخ گوی هزینه ها باشد سایت بسته خواهد شد و فقط پاسخگوی درخواست های برداشت می باشد.

 9. مدیریت وب سایت و یا اعضای گروه پشتیبانی اجازه معلق کردن یا بستن حساب شما را در هر لحظه برای هر دلیلی و بدون اطلاع قبلی داراست. اگر شما در هر صورتی از نوع تقلب یا تخلف دست داشته باشید ، حساب شما بدون اطلاع قبلی پاک خواهد شد و هیچگونه وجهی مستر نخواهد شد.لطفا در خاطر داشته باشید بخاطر وجود سیستم بسیار پیشرفته در وب سایت هیچگونه خطایی در پیدا کردن افراد متخلف وجود ندارد و ما قادر به توضیح جزئیات به شما نخواهیم بود ، پس بهترین کار این است که از قوانین وب سایت پیروی کنید.

 10. شما باید در خاطر داشته باشید که شما کارمند کپچاکد نخواهید بود و هیچ قرار داد کاری نیز با کپچاکد نخواهید داشت . ما بصورت خیلی ساده یک واسطه از شما بین تبلیغات کننده و مصرف کننده می سازیم. ضمنا شما و کپچاکد اجازه قطع رابطه را در هر لحظه با یکدیگر دارید.

 11. کپچاکد هیچگونه مسئولیتی بابت تاخیر یا لغو پرداخت در صورت وجود جنگ، بلایای طبیعی، شورش، اعتراض یا مسائلی که در کنترل ما نباشد ندارد. شبکه تبلیغات کپچاکد دارای حق محدود کردن ، عوض کردن و یا تغییر قیمتها ،مزایا، قوانین ، پیشنهادات و تغییر قوانین عضویت را در هر لحظه بدون اطلاع قبلی داراست. سرمایه گذار ، مدیر و، کارمندان کپچاکد هیچگونه مسئولیتی بابت نوع و کیفیت محصولات و یا خدمات تبلیغ شده در وب سایت را ندارند.

 12. هرگونه اتهام بدون مدرک ، ارعاب ، تهدید و یا بی احترامی به کپچاکد و یا افراد تحت استخدام کپچاکد چه در اینجا و چه در جاهای دیگر منجر به جلوگیری از ورود شما و نهایتا بسته شدن حساب شما به صورت موقتی و یا همیشگی خواهد شد.

 13. کپچاکد تمامی حق و حقوق استفاده از وب سایت را برای خود محفوظ نگه داشته و وکلای ما با هرگونه پخش ، کپی ، فروش و یا تغییر محفوضات ما به صورت قانونی بر خورد خواهند کرد.

 14. با استفاده از خدمات سایت کپچاکد شما تایید کرده اید که شرایط و قوانین سایت را پذیرفته اید.